Over MovieProfs.nl

MovieProfs.nl is een netwerk voor film professionals. Ben jij een Movie professional, meld je dan aan bij deze LinkedIn groep.

Voor wie is dit netwerk?

MovieProfs.nl is een professioneel netwerk voor film critici, werkzaam voor kranten, magazines, broadcast media en online publications. Verder ook voor Movie marketeers, PR specialisten op internet, radio, tv, print, theater, lobby, video, instore en film gerelateerde merchandising.

Word nu lid van de MovieProfs.nl groep.MovieProfs.com is een initiatief van Tera.nl Tera.nl Online Media, uitgever van onder meer MrMovie.nl MrMovie.nl.
Heb je een Twitter account? Voeg twitter.com MovieProfsNL dan ook toe aan je contactenlijst.